In de Slagschaduw - Nootdorp in de Tweede Wereldoorlog

€ 19,95

Dit boek vertelt het verhaal van Nootdorp en zijn inwoners tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het overdonderend begin van de oorlog voor Nootdorp - de slag om vliegveld Ypenburg -, de vormen van verzet tegen de bezettingsmacht, de onderduikers, het schaarser worden van allerlei levensbehoeften, de tewerkstelling in Duitsland, de schietpartijen, de bombardementen, de hongerwinter en de bevrijding komen natuurlijk aan bod. Ook de jaren vlak na de oorlog en na de bevrijding worden beschreven.

Tezamen met de reeds eerder gepubliceerde verhalen, die in dit boek zijn verwerkt, biedt 'In de Schaduwslag' voor het eerst een gedetailleerd beeld van ons dorp, dat werd meegesleurd in de internationale oorlogsverwikkelingen. Het bevat tientallen persoonlijke herinneringen van Nootdorpers die het allemaal hebben meegemaakt. Voor dit boek is ook archiefonderzoek gedaan. Daaruit zijn tal van nieuwe gegevens naar voren gekomen. Veel kleinere onderdelen en talrijke illustraties maken het boek voor veel mensen toegankelijk. Nogal wat foto's en afbeeldingen zijn uniek en nog nooit gepubliceerd.