Reuzeleuk speel- en leerblok Lezen, rekenen en schrijven (6-7 j.)

€ 8,95

Leesoefeningen! Leuke oefeningen om woordjes en eenvoudige zinnen te leren lezen.

Schrijfoefeningen! Speelse opdrachten om de schrijfvaardigheid te oefenen.

Rekensommen! Plezierige oefeningen om vlot te leren optellen en aftrekken.

Logisch denken! Leerzame spelletjes om logisch te leren denken.